جمع آوری قابل توجه درآمدهای عمومی در مازندران


به گزارش خبرگزاری صداوسیما مازندران، سید اسماعیل هاشمی گفت: ۳۰.۵۲۲ میلیارد ریال درآمد عمومی در ۶ ماهه امسال در مازندران وصول شد که نسبت به سال قبل ۴۶.۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: عملکرد درآمدهای عمومی استان اعم از درآمد مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) و سایر درآمدها در ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۰.۵۲۲ میلیارد ریال بوده که معادل ۷۹.۵ درصد از دوازدهم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. .

مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران گفت: وصول درآمدهای مالیاتی استان اعم از مالیات مستقیم و غیرمستقیم در شش ماهه نخست امسال به مبلغ ۲۸ هزار و ۳۹ میلیارد ریال معادل ۸۳.۸ رسید. درصد نسبت به نیمه دوازدهم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۲.۸ درصد افزایش داشته است.