جذب ۸۸ مشترک و نصب ۵۷ شعبه جدید در بدره


گزارش کردن تابناک ایلام; کشاورز افزود: از ابتدای گازرسانی در شهرستان بدره تاکنون یک هزار و ۱۳۰ آبونمان رایگان به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی داده شده است.

وی گفت: شهرستان بدره در شش ماهه نخست امسال دارای ۲ شهر و ۲۵ روستا است ۱۰۰۰ متر شبکه توزیع گاز برای مشترکین جدید این شهر اجرا شد.

کشاورز ادامه داد: تاکنون ۱۰ پمپ بنزین عملیاتی مختلف در مناطق شهری و روستایی این شهرستان نصب شده است.

او گفت: نصب ۴ هزار و ۱۳۳ شعبه علمکاجرای ۲۳۴ کیلومتر خط گازرسانی و شبکه توزیع گاز از دیگر خدمات شرکت گاز استان به مردم شریف شهرستان بدره است.

باشگاه خبرنگاران