جدال مقامات آمریکایی و صهیونیستی با اروپایی‌ها بر سر توافق هسته‌ای ایران
مقامات آمریکا، صهیونیستی و برخی مقامات اتحادیه اروپا در مورد توافق هسته‌ای ایران و ادامه گفتگو‌های برجامی با یکدیگر به بحث نشستند.

دیدگاهتان را بنویسید