جایگاه فضای مجازی در افت و خیزهای بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: نقش فضای مجازی در سیگنال فروشی با آمدن شرکت‌های سرمایه گذاری نوع دوم محدود می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید