ثبت نام بیش از هزار دانشجوی خارجی در خوزستان


مسعود حمیدی نژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ثبت نام اتباع خارجی اظهار کرد: امسال یک هزار و ۳۰۰ دانش آموز اتباع خارجی که اکثرا افغانستانی و عراقی هستند در مدارس خوزستان ثبت نام کرده اند. سال گذشته هزار و ۴۵۰ دانش آموز خارجی در مدارس خوزستان تحصیل کردند.

وی افزود: این آمار مربوط به روز گذشته است و البته احتمالاً افزایشی نیز در این تعداد وجود دارد، زیرا ثبت نام این دانش آموزان همچنان در حال انجام است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان اتباع افغانستانی در شمال و اتباع عراقی در جنوب استان خوزستان هستند و گفت: این دانش آموزان دارای مدارک اقامتی و هویتی هستند. البته طبق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش دانش آموزان با کارت پشتیبان تحصیلی نیز می توانند در مراکز آموزشی تحصیل کنند.