تونل های مسیر ایلام – مهران تا ۱۰ روز آینده زیر بار تردد خواهند رفت


گزارش کردن تابناک ایلام; حسن بهرام نیا گفت: از تمامی پیمانکاران، کارگران و کارفرمایان، عوامل اجرایی و مدیریتی حوزه اربعین قدردانی می کنیم.

او گفت: عملیات پایگاه و SAP در مسیر تختخان پس از ۲ تونل شماره ۱ و ۲ نیز ساخته شده و پس از این عملیات در صدد شکستن این مسیر هفت کیلومتری هستیم.

استاندار ایلام گفت: با تلاش کارگران راهسازی و رانندگی کردن تا اربعین ۱۴۰۱ جاده ایلام به مهران چهار خطه می شود.

بهرام نیا گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور تلاش خواهیم کرد سفری راحت، امن و ارزان زائران را آماده کند که این مهم به فضل الهی محقق شود