تولید شکر بیش از ۵۰۰ هزار تن استبه گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و صنایع وابسته نیشکر، دکتر عبدالعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه و صنایع وابسته نیشکر در مراسم برداشت نیشکر در کشت و صنعت دعبل خزاعی اعلام کرد. تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن شکر در هشت واحد توسعه نیشکر.

عملیات برداشت مکانیزه نیشکر در واحدهای نیشکر همه ساله از اواخر مهرماه آغاز و تا اواسط فروردین ماه سال بعد ادامه دارد.

سرعت و دقت در برداشت نیشکر و استخراج شکر

ناصری از کلیه کشاورزان نیشکر خواست سرعت و دقت را در عملیات برداشت نیشکر و استحصال شکر در نظر داشته باشند تا تلاش همه پرسنل مثمر ثمر و کام مردم شیرین شود.

وی در ادامه از تجهیز و بازسازی ناوگان برداشت نیشکر خبر داد و گفت: برداشت سبز با کمک کمباین های نیشکر و سایر ادوات کشاورزی در دستور کار قرار دارد و طبق تفاهم نامه با سازمان محیط زیست، برداشت سبز هر ساله افزایش می یابد. به خصوص در واحدهای بعد از به مناطق مسکونی

پروژه های دانش بنیان برای افزایش محصولات سبز

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر تاکید کرد: طرح های دانش بنیان برای استفاده از سرشاخه های نیشکر حاصل از برداشت سبز در حال اجراست که با اجرای آنها تولید خوراک دام نیز افزایش می یابد.

ناصری افزود: در خصوص تجهیز و نوسازی ماشین آلات کشاورزی و فرآوری محصولات نیشکر در امر برداشت، قراردادهایی با دانشگاه های معتبر منعقد شد.

از مجموع بیش از ۱۴ میلیون تن محصولات کشاورزی و باغی استان خوزستان که این استان را در صدر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی قرار داده است، بیش از هفت میلیون تن آن نیشکر است.