تمام پرونده های قوه قضائیه الکترونیکی است


به گزارش تابناک تبریز، محمد کاظمی فرد امروز در حاشیه سفر به تبریز در جلسه شورای عالی دادگستری استان با بیان اینکه دادگستری استان آذربایجان شرقی یکی از نهادهای خوب در این زمینه است، گفت: . وی گفت: بحث فناوری اطلاعات باید حامی قضات باشد و ما می خواهیم به آنها کمک کنیم و از سال گذشته بیشترین اقدامات در این زمینه انجام شده است.

معاون دادگستری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر استفاده قضات از سامانه های فناوری اطلاعات برای تسهیل دسترسی، ادامه می دهد: در تلاش هستیم تا تمامی پرونده های الکترونیکی اجرایی شود و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۲ همه پرونده ها و آن همه قضات الکترونیکی خواهد شد.

وی با تاکید بر موضوع پرونده الکترونیک پزشکی قانونی گفت: با توجه به انسجام موجود در استان این موضوع قابل تحقق است و از این نظر می توان از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان بهره مند شد.