تمامی دستگاه های امدادی و خدماتی در آماده باش هستند/ سازمان های پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی بنادر و دریانوردی مسئولیت پشتیبانی از دستگاه های امدادی و خدماتی شهرستان بندرماهشهر را بر عهده دارند.


خبرنگار خبرگزاری تابناک – بندرماهشهر، بهنام، رئیس قنواتی: جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و مقابله با بحران شهرستان به ریاست فریدون بندری فرماندار و با حضور اعضا و مدیران دستگاه های مختلف برگزار شد. دستگاه های اجرایی، امدادی و خدماتی و تمهیدات نهایی و اقدامات لازم برای آماده سازی تمامی دستگاه ها بررسی و در خصوص سامانه بارشی پیش رو و شرایط وضعیت قرمز منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه فریدون بندری فرماندار بندرماهشهر گفت: تمامی دستگاه های خدمات رسان، نیروهای امدادی و دستگاه هایی که در ستاد مدیریت بحران شهرستان عضویت دارند باید آمادگی کامل برای مقابله با خسارات احتمالی، پیشگیری و کاهش بارندگی شدید را داشته باشند. و سیل.

نماینده عالی دولت و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و اقدامات بحران شهرستان بندرماهشهر در پایان تاکید کرد: انتظار داریم در این زمان تا ورود سامانه بارشی و آغاز بارندگی در در روزهای آتی سایر دستگاه های اجرایی، امدادی و خدماتی با بررسی وضعیت یگان های متبوع خود و هوشیاری کامل نیروهای تحت مسئولیت این یگان در شرایط قرمز، نسبت به رفع نواقص لجستیکی و پشتیبانی خود اقدام کرده است. با تصویب ستاد عملیات پیشگیری، هماهنگی و مقابله با بحران شهرستان، سازمان‌های منطقه ویژه اقتصاد پتروشیمی و بنادر و دریانوردی به عنوان مراکز پشتیبانی و ارائه‌دهنده خدمات لجستیکی مورد نیاز سایر سازمان‌های این ستاد معرفی شدند.