تعیین مدیرعامل شرکت راه آهن در جلسه امروز دولتدر جلسه امروز هیئت دولت سید میعاد صالحی به عنوان مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.

دیدگاهتان را بنویسید