تعمیرات سالانه واحدهای ۱ و ۲ نیروگاه کارون ۳ آغاز شد


به گزارش کانال خبری سازمان آب و برق خوزستان، «سید حمید صالحی» گفت: بازرسی های سالانه یکی از ارکان اساسی برای نگهداری و نگهداری تجهیزات هر مجموعه صنعتی محسوب می شود تا انجام صحیح این بازرسی ها بتواند. به نحو مطلوب انجام شود تا در بهره وری تجهیزات آن مجموعه موثر باشد نیروگاه های ۱ و ۲ از مدار تولید خارج بوده و بازرسی سالانه آنها در محدوده زمانی آنها انجام می شود.

رضا پورسید معاون فنی و مهندسی سد و نیروگاه کارون ۳ در این خصوص گفت: تعمیرات سالیانه واحدهای مذکور در پنج قسمت مکانیک و هیدرومکانیک، ابزار دقیق، برق، کالیبراسیون و کنترل پایداری در حال انجام است. برنامه تعمیرات این دو واحد که از مهمترین آنها می باشد می توان به بازرسی ژنراتور و ترانسفورماتورهای قدرت، بازرسی توربین، گاورنر و تجهیزات پروانه، تعویض لوله خنک کننده توربین، گاورنر و … اشاره کرد. پروانه، و حذف گزارش های نقص.

لازم به ذکر است که هدف از این اقدامات افزایش راندمان نیروگاه و کاهش هزینه های نگهداری تجهیزات نیروگاهی می باشد.