تعداد شهرهای کرونا در کشور به ۱۳۰ شهر رسید + نقشه


به گزارش تابناک مازندران، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از ۱۱۲ شهر به ۱۲۹ شهر افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از ۱۶۶ شهر به ۱۵۴ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از ۵۰ شهر به ۳۵ شهر کاهش یافته است.

مشاوره: ۱۳۰ شهر
نارنجی: ۱۲۹ شهر
زرد: ۱۵۴ شهر
آبی: ۳۵ شهر