تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تامین امنیت شغلی و حذف امضای طلایی


گزارش کردن تابناک همدان به گزارش خانه ملت، ولی اسماعیلی ضمن تشریح جزئیات مرحله نهایی بررسی طرح دوم ساماندهی به کارگیری کارکنان دولت در کمیسیون متبوع خود گفت: آخرین جلسه بررسی طرح “سازمان اشتغال. از کارکنان دولت که کلیات آن حدود ۴ ماه پیش در صحن علنی رای گیری شد و برای اعتراض دوم به کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی ارجاع و برگزار شد.

نماینده مردم گرامی و انگوت در شورای اسلامی ادامه می دهد: کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی طرح ساماندهی جذب کارمندان جلسات تفصیلی را با حضور کارشناسان مربوطه و مسئولان و نمایندگانی از ادارات و استخدامی کشور تشکیل داد تا بررسی شود. سازمان، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی که در آن بحث‌های دقیق و کارشناسی در این خصوص مطرح شد، رئیس‌جمهور نیز در قالب شعار عدالت و پرداخت و اشتغال بر این مهم تاکید کرد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود پس از تصویب این طرح بیش از یک میلیون نفر ساماندهی شوند و امنیت شغلی آنها تضمین شود، تصریح کرد: این طرح دو هدف اصلی دارد یکی اینکه جلوی امضاهای طلایی و همه را نگیرد. استخدام باید بر اساس مبنای انتشار آگهی استخدام و انجام آزمون و مصاحبه باشد که زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور تعریف شود.

اسماعیلی با یادآوری اینکه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، خاطرنشان کرد: در این طرح بر نحوه ساماندهی افراد شاغل در شرکت ها و مجموعه هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در قالب آمده است، تمرکز داریم. یک طرح، حجم یا قرارداد و همچنین اشاره کردیم که به نوعی با وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط ارتباط دارند، به گونه ای که افراد با ۲ سال سابقه کار و ارزیابی تخصصی لازم به عنوان کارمند منصوب می شوند.

این نماینده مردم در اتاق یازدهم یادآور شد: البته در ماده واحده این طرح نیز اشاره کردیم که پس از آن تمامی استخدام ها بر اساس برگزاری آزمون و اجرای آگهی استخدامی خواهد بود و در ادامه به شرح ذیل خواهیم پرداخت. بررسی چگونگی تغییر وضعیت نیروهای برنامه ریزی شده، کمی و تجاری. عناوین مشابهی را اضافه می کنیم که برای افرادی که نوع قرارداد کاری آنها در این طرح گنجانده نشده است، اضافه می کنیم، اما بیش از ۲۸ نوع قرارداد کاری وجود دارد که ممکن است عناوین آنها نباشد. . در این طرح ثبت شده است، لذا با ثبت عناوین مشابه در طرح مذکور سعی شد از تضییع حقوق این افراد جلوگیری شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از بارگذاری طرح در سامانه، نمایندگان نیز می توانند پیشنهادات خود را ثبت کنند تا در صورت وجود نقص و یا نیاز به اضافه شدن، بتوان آن را اعلام کرد. انجام شده. در جریان بررسی این طرح در زمین، سپس برای تصویب به شورای نگهبان ارسال می شود.