تحویل ۱۶ هزار تن بذر برای کشت در استان همدان


معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: تاکنون نزدیک به ۱۶ هزار تن بذر خریداری شده است.

به گزارش تابناک همدان، محمد شهرام پرورش گفت: ۱۶ هزار تن انواع بذر خریداری شد که ۱۳ هزار تن آن قابل برداشت است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۶ هزار تن بذر خشک و تر در استان توزیع شده و ۷ هزار تن نیز در انبارها ذخیره شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: با توجه به اینکه پیش بینی پاییز خشکی را پیش رو داشتیم، اما با استفاده از بذر مناسب و بیمه محصولات می توانیم نقش خود را در تامین محصولات استراتژیک از جمله کلزا ایفا کنیم. گندم و جو .

وروش گفت: تولید بذر در استان توسط بخش خصوصی انجام می شود و ۸ تولیدکننده بذر در استان وجود دارد.

وی با اشاره به تامین و تامین کودهای شیمیایی خاطرنشان کرد: سبد خوبی از کود و بذر در استان تامین و عرضه شده است و از ابتدای سال تاکنون ۷۲ هزار و ۵۲۷ تن کودهای ازته، فسفاته و پتاسیم تهیه و عرضه شده است. ۴۴۳۲۹ تن بین کشاورزان توزیع و ۲۸۱۹۸ تن ذخیره شده است.