تجارت ۹۰۰ میلیون دلاری با ۴ کشور ساحلی دریای خزر


به گزارش تابناک مازندران، دانشجو سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک در تشریح تجارت غیرنفتی کشور به کشورهای حاشیه خزر گفت:

از مجموع مبادلات ۹۰۰ میلیون دلاری با چهار کشور حاشیه دریای خزر، سهم صادرات ۶۴۶ هزار و ۳۶۴ تن کالا به ارزش ۲۶۳ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۴۰ دلار بوده که علیرغم کاهش ۱۴ درصدی وزن با افزایش ۱۷ درصدی ارزش صادرات. کالا در مقایسه با ۱۴۰۰ به مدت دو ماه نزد او می باشد.

وی افزود: سهم واردکنندگان ۵۵۴ هزار و ۵۷۶ تن کالا به ارزش ۶۳۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۳۱ دلار بوده که از نظر وزنی ۶۲ درصد و از نظر ارزشی ۴۹ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان صادرات به چهار کشور ساحلی خزر توضیح داد: آذربایجان با خرید ۱۲۱ هزار و ۳۳۸ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۱۴ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۶۵۳ دلار علیرغم کاهش ۱۰ درصدی وزن، ۱۰۴ درصد رشد ارزشی داشته است. اولین مقصد صادرات ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر، روسیه با ۱۹۸ هزار و ۶۶۳ تن کالا به ارزش ۶۸ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۳۷۲ دلار و با کاهش ۱۲ درصدی و وزنی و ارزشی ۲۹ درصدی در رتبه دوم، ترکمنستان با خرید ۲۳۲.۱.۳۵۹ قرار گرفت. تن کالا به ارزش ۵۸ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۷۸۲ دلار با ۲۰ درصد کاهش وزن و ۳۳ درصد افزایش ارزش در رتبه سوم قزاقستان با خرید ۹۴ هزار و سه تن کالا از ایران در دو ماهه نخست سال جاری به ارزش ۲۰ این کشور با ۵ درصد کاهش وزن و ۲۴ درصد از نظر ارزش به میزان ۸۵۴ میلیون و ۶۳۳ هزار دلار رتبه چهارم را در بین صادرکنندگان ایرانی و خزری به خود اختصاص داده است.

لطیفی در خصوص واردات از ایران از کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: روسیه در واردات ۴۴۳ هزار و ۶۸۱ تن کالا به ارزش ۳۱۹ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۱۱ دلار به فروش رساند که نسبت به مدت مشابه از نظر وزنی ۴۵ درصد و از نظر ارزشی ۷۳ درصد افزایش داشته است. اولین منبع کالاهای فروخته شده. ایران جزو همسایگان ایران در دریای خزر بود.

وی گفت: پس از روسیه، قزاقستان ۹۳ هزار و ۵۹۷ تن کالا به ارزش ۳۹ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۹۵ دلار فروخت و از نظر وزنی ۲۵۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۸۵ درصد رشد داشت و آذربایجان نیز ۴ هزار و ۸۶۴ تن کالا فروخت. به ارزش ۴ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۲۵ دلار با ۱۹۱ درصد افزایش وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه و در نهایت ترکمنستان با فروش ۱۲ هزار و ۴۳۳ تن انواع کالا به ارزش ۵ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۶۰ دلار و افزایش ۸۰ درصدی وزن و ۲۱ درصد از نظر ارزش رتبه چهارم را در بین واردکنندگان ایرانی از کشورهای حاشیه دریای خزر به خود اختصاص داده است.