تبعیض و حمایت از ورزش قابل چشم پوشی نیست


رئیس کمیسیون فنی عمران شورای اسلامی شهر همدان گفت: در صورتی که طبق مصوبه، اعضای شورا از ورزش حمایت کنند، این رویکرد باید متعادل و عادلانه در بین هیئت های ورزشی باشد.

بر اساس گزارش ها تابناک همدانمهدی حیدری گفت: تبعیض در حمایت از هیئت های ورزشی منصفانه نیست و در صورت حمایت باید همه رشته ها را در نظر گرفت.

وی در خصوص درخواست هیئت کاراته شورای شهر همدان افزود: به شدت با هر تصمیم و حمایت ویژه مخالفم و به هیچ وجه این تبعیض را نمی پذیرم.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر قرار بود شورای شهر و کمون ۵۰ میلیون تومان به هیئت کاراته همدان کمک کند، باید از سایر شوراهای ورزشی نیز به همین میزان حمایت شود.

وی افزود: در صورتی که شورا کمک های هیئت کاراته را تایید کند، اگر این رویکرد حمایتی از سایر هیات های ورزشی صورت نگیرد، تبعیض آشکار و ناعادلانه است.

حیدری بیان کرد: اگر قرار است شورا و شهرداری ۵۰ میلیون برای شورای کاراته در نظر بگیرند باید همین رقم در اختیار سایر هیات های ورزشی قرار گیرد.

وی با تاکید بر حمایت از ورزش گفت: همواره معتقدیم ورزش باید در بین آحاد جامعه توسعه یابد و امکانات ورزشی موجود در اختیار همه اقشار باشد.