بیمه شدگان فقط از طریق کد ملی خود به پزشکان مراجعه کنند
بیمه شدگانی که کد ملی شان را برای مراجعه به پزشک به دیگران ارائه کنند، به عنوان متخلف به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید