بیانیه مجمع تشکل های دانشجویی دانشگاه یزد پس از اتفاقات اخیر دانشگاهمجمع تشکل های دانشجویی دانشگاه یزد پس از برگزاری جلسات روزهای پایانی در دانشگاه یزد، نکاتی را ضروری می داند:

۱. تشکل های دانشجویی دانشگاه یزد از دانشجویان فهیم و بیدار این دانشگاه دعوت می کنند که بازی دشمنان، پنیرخواهان و هنجارشکنان را نگیرند و در بحث و اقدام موثر برای حوادث اخیر شرکت کنند. دانشجویان باید مرز خود را با دشمنان و کسانی که این کشور را قوی و متحد نمی بینند مشخص کنند و اعلام برائت کنند.

امروز دشمن با سوء استفاده از احساسات جوانان و انحراف افکار آنها مردم را به خیابان دعوت می کند که با کشته شدن یکی از خواهران ما مجروح شده است. ظاهراً قصدشان حمایت از زنان این مملکت است، اما همه ما به خوبی می دانیم که هدفشان از هم پاشیدگی ایران متحد و قدرتمندی است که مانند پدرانشان این آرزو را به گور می برند.

۲. قطعاً دانشگاه محل عقلانیت، منطق، گفت و گو و خاستگاه و محل اصلاح و پیشرفت جامعه است. جلسات مناظره، تریبون ها، کرسی های آزاد اندیشی، حضور نخبگان، اساتید و پژوهشگران برجسته همگی فرصت های ارزشمندی است که فقط در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. بنابراین قطعاً انتظار می رود مطالبات و اعتراضات دانشجویان در دانشگاه با فرهنگ و شأن دانشجویان در دانشگاه همخوانی داشته باشد و به سطح اعتراضات خیابانی نزول نکند.

۳. مطالبه و عدالت خواهی یک حق نیست، بلکه وظیفه ای است که بر عهده دانش آموز گذاشته شده است. در حوادث اخیر تمام تلاش تشکل های دانشجویی دانشگاه ایجاد فضایی آرام و به دور از التهاب و ایجاد بستری برای گفت وگو برای بیان مطالبات و اعتراضات دانشجویان بود.

در چند روز گذشته علیرغم اینکه تشکل های دانشجویی دانشگاه یزد مسئولیت خود را بر عهده گرفتند و تمام تلاش خود را برای برگزاری نشستی برای شنیدن صدای همه دانشجویان در تالار جلیل شاهی دانشگاه یزد انجام دادند، اما دانشجویان معترض از حضور در جلسه خودداری کردند. و اعتراضات خود را در صحن دانشگاه ادامه دادند.

متأسفانه گاهی شعارهای بلند و توهین آمیز سر داده می شد. مجمع تشکل های دانشجویی دانشگاه یزد این توهین ها و همچنین اقدام هنجارشکنانه برای افشای حجاب را محکوم می کند و اساسا این رفتارها را دور از شأن دانشگاه و دانشجویان می داند.

۴. اما یک سوال! چگونه است که دانشجویان معترض آزادی خواه به دانشجویانی که با آنها مخالف بودند اجازه صحبت ندادند و با توهین و تهدید تریبون را از آنها ربودند؟