به گزارش خبرگزاری تابناک از تالش، به مناسبت هفته تامین اجتماعی، صبح امروز ناظر شهرداری تالش با اعضای شورای اسلامی شهر با رئیس تامین اجتماعی شهرستان تالش دیدار و گفتگو کرد.


با همکاری دو طرف کمون و تامین اجتماعی، بزرگان کمون اظهار داشتند: عملکرد خوب این سازمان در حمایت از کارهای همگانی بر کسی پوشیده نیست و ما به همراه اعضای شورای کمون با تاکید بر این، همکاری و همراهی با سیستم تامین اجتماعی ارائه راهکار اجتماعی مناسب برای حل مشکلات مختلف.