بسته شدن حریم هوایی جولان به روی پروازهای غیرنظامی
رسانه های صهیونیستی از بسته شدن حریم هوایی جولات اشغالی بر روی پروازهای غیرنظامی خبر دادند.

دیدگاهتان را بنویسید