برگزاری آزمون ملی کارشناسان رسمی دادگستری در سمنان
آزمون ملی کارشناسان رسمی دادگستری همزمان با سراسر کشور در سمنان برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید