برنامه ریزی دقیق باعث پیشرفت کار در تعمیرات اساسی امسال شد
زرگوشی از برنامه ریزی دقیق و پایش موثر جهت انجام تعمیرات اساسی امسال پالایشگاه گاز ایلام خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید