برنامه تلویزیونی پدر ۲۹ تیر


تابناک فارس به نقل از صدا و سیما: جدول پخش برنامه های پخش مرکز فارس شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

جدول پخش برنامه های سیمای فارس شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱

۰۸:۰۵ صبح فارسی – زنده
۰۹:۰۰ سریال فرانک ریوا (قسمت آخر)
۱۰:۰۰ کاشان مهر- زنده
۱۱:۱۵ انیمیشن ماه توسط تی تی
۱۳:۰۵ منطقه
۱۴:۰۰ سری پانچری
۱۵:۲۶ کاشانه نمایش بیشتر
۱۶:۴۵ اخبار استان
گامپ هال ۱:۲۰
۱۸:۰۰ سالم باشید – زنده باشید
۱۹:۰۰ فصل مسابقه
۲۰:۲۲ اذان مغرب
۲۰:۴۵ اخبار استان
۲۱:۳۰ عیدانه – زنده
۲۳:۱۵ اخبار استان
۲۳:۴۴ سری پانچری

جدول برنامه های رادیو فارس دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱.

۰۶:۴۰ سلام کاکو – زنده
۰۷:۰۰ اخبار سراسری
۰۷:۱۳ ادامه سلام کاکو – زنده
۰۸:۰۰ اخبار ملی
۰۹:۰۰ سایبان مهر (حجاب عفاف) – زنده
۰۹:۵۲ موج دانش
۱۰:۳۹ ارم گارت
۱۱:۰۰ اخبار استان
۱۱:۳۰ در خط ورزش – زنده
۱۲:۳۶ ساعت پرواز
۱۳:۰۵ منطقه
۱۳:۲۰ مکالمه (آبفا) – زنده
۱۴:۰۰ اخبار سراسری
۱۶:۰۰ اخبار استان
۱۶:۲۱ کوچه باغ ترانه
۱۶:۵۴ دمی با حافظ
۱۸:۳۰ پسین دلگشا – زنده
۲۰:۱۱ لحظه ملاقات
۲۰:۲۲ اذان مغرب
۲۰:۳۶ سلام آباد
۲۱:۰۰ اخبار سراسری
۲۱:۳۶ نور شب
۰۰:۰۰ اخبار ملی