برق ۹۰۴ مشترک پرمصرف اهواز قطع شدعبدالحمید عباس شیاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کنترل، پایش و پایش مستمر برق مصرفی ادارات و مراکز تجاری، اظهار کرد: در این راستا و در طول عملکرد مرکز نظارت، تعداد ۷ هزار و ۴۳۷ مورد مشترکین به دلیل رعایت عدم استفاده از الگوی مصرف، اخطار مصرف بیش از حد مجاز دریافت کردند.

وی افزود: صنعت برق با تمام توان در تلاش است تا در این شرایط سخت جوی با توجه به گرمای ۵۰ درجه و گرد و غبار برق مستمر و پایدار را در اختیار شهروندان قرار دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: با فعالیت مرکز پایش انرژی، مدیریت بار ۱۲۰ مگاواتی به صورت روزانه انجام می شود.

عباس شیاری گفت: براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو، مشترکانی که مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش دهند، مشمول دریافت پاداش سخاوتمندانه خواهند شد.

وی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی، ادارات، بانک ها و موسسات عمومی غیردولتی موظفند با اجرای روش ها و برنامه های مدیریت مصرف برق از جمله استفاده از ژنراتورهای اضطراری، مصرف برق خود را کاهش دهند.