بررسی مشکلات کشاورزی خفر با حضور وزیر جهاد کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با حضور در جلسه شورای اداری خفر به بررسی مشکلات کشاورزی خفر پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید