با کلاس ترین روستا در خراسان رضوی/ روستایی که بی سواد ندارد
دیزباد تنها روستایی است که صد در صدِ مردمش با سوادند مردم این روستا را می‌‍ توان با جوامع متمدن کنونی مقایسه کرد، زیرا برخورد آنها نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی روستا حکایت از غنای فرهنگی آن مردم دارد.

دیدگاهتان را بنویسید