بازدید از پایگاه مقاومت ۲۲۷ در قالب طرح آسوه


فرمانده سپاه ناحیه همدان گفت: با توجه به انتخاب مناطق و پایگاه های نمونه شهرستان همدان ۲۳ نمایشگاه جامعه بسیجیان در مناطق مختلف شهرستان برگزار شد.

بین تابناک همدانسید جواد حسینی گفت: طرح اسوه به منظور ارائه عملکرد حوزه های مقاومت در سال ۱۴۰۰ و نمایش دستاوردها و مهارت های بسیجیان در عرصه های مختلف برگزار شد که طی آن از اقدامات و فعالیت ها به صورت میدانی بازدید شد.

وی افزود: این بازدیدها با حضور مسئولان ارشد ارتش استان و سایر نهادها و سازمان ها انجام شد و در مجموع ۲۶ حوزه از ۲۲۷ پایگاه مقاومت مورد ارزیابی قرار گرفت.

حسینی ضمن اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: یکی از اهداف اصلی انتقال تجربیات پایگاه های مختلف بود که باعث تقویت و ارتقای عملکرد بسیج می شود.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه ها دستاوردها و خدمات اصولگرایان در حوزه مشاغل خانگی، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی و … ارائه و مورد استقبال عموم قرار گرفت.

فرمانده سپاه ناحیه همدان در خاتمه خاطرنشان کرد: برای آشنایی هر چه بیشتر جامعه با فعالیت های بسیجیان باید از ظرفیت رسانه ها و فضای مجازی هر چه بیشتر بهره مند شویم.