این نوجوانان متهم به داشتن گربه ای هستند که توالت را شستشو نمی دهد
این بچه گربه برای سطل زباله مناسب است. پس از آنکه مادر ناتالی فورسایت به طور اتفاقی پسر نوجوان خود ، آرچی را به دلیل فراموش کردن شستشو با سرگردان ، گربه باهوش خود را در حال استفاده از توالت در خانواده گرفت ، شوکه شد.

دیدگاهتان را بنویسید