اگر وکیل نیستید با این شرایط می توانید در دادگاه وکالت کنید
افرادی که شغل آن ها وکالت نیست اما معلومات کافی برای وکالت دارند می توانند به کانون های وکلا مراجعه کرده و با طی مراحلی مجوز وکالت دریافت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید