اکتبر عضو ماه رنی لول


TFE آرزو می کند که به عضو اکتبر ما ، رنه لول تبریک بگوید! او عضو هر دو مکان است ، در سال 2018 به TFE One Loudoun پیوست و سپس در سال 2019 به جنوب پرواز کرد. رنی دارای مدرک علوم ورزشی است و نزدیک به 20 سال است که فارغ التحصیل شده است. او هفت روز در هفته به طور متناوب بین ورزش ها تمرین می کند و به تمرینات قدرتی می افزاید. رنی گفت از کار در TFE لذت می برد …

زمینه

دیدگاهتان را بنویسید