اهداء اسناد اراضی کشاورزی در شهرستان مراوه تپه
اسناد اراضی کشاورزی کمیسیون رفع تداخلات پلاک ۱۷۲ اصلی قازانقایه در شهرستان مراوه تپه به کشاورزان منطقه اهدا شد.

دیدگاهتان را بنویسید