انتقال پساب شهرکرد به شهرک صنعتی شماره یک و دو شهرکرد
مذاکرات لازم برای انتقال پساب شهرکرد به شهرک صنعتی شماره۱ و ۲ انجام شده و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید