انتصاب سه عضو جدید شورای اطلاع رسانی دولت در ایلام


بین تابناک ایلام; محمد سبحان حسنی در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت در استانداری ایلام، یکی از مهمترین وظایف شورای اطلاع رسانی دولت را انعکاس دستاوردهای دولت دانست. روابط عمومی دستگاه های اجرایی باید در این زمینه پیشگام باشند.

وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی علاوه بر نقش کلیدی در ارتباط و اطلاع رسانی، همواره انعکاس خدمات دولت را مدنظر قرار می دهد، گفت: دشمن با عملیات روانی به دنبال یأس و ناامیدی در جامعه است و در این شرایط یکی از ابعاد جهاد تبیین اطلاع رسانی صحیح و به موقع است.

مسئول سیاسی امنیتی استاندار ایلام با اشاره به در پیش بودن هفته دولت گفت: کیفیت روزنامه Op برنامه نویس هفته دولتباید باعث امید در سطح جامعه شود.

در پایان این جلسه آقایان عباس خزلی، عظیم پیرانی و خانم فرشته سنجده به عنوان اعضای جدید این شورا معرفی و احکام خود را دریافت کردند.