افزودن فوری: دکتر فائوچی می گوید تقلب – یا درمان امسال برگشته استاز آنجا که پل مک کارتنی هنوز به جان و یوکو فکر می کند ، در اینجا پیوندهای اصلی شما وجود دارد: خریداران هزاره ، استراتژی امنیتی ، سالی رونی در برابر اسرائیل ، نتفلیکس در دفاع از چاپل ، چاکی وکیل تاج است ، کانیه وست مزرعه را می فروشد و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید