افتتاح دفتر نمایندگی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در استان یزدنادری منش گفت: صنایع پیشرفته مورد حمایت شامل بیوتکنولوژی، برق، الکترونیک، لیزر و فوتونیک، فناوری نانو، تجهیزات پزشکی پیشرفته و انرژی های نو و تجدیدپذیر است.

وی گفت: خدمات صندوق شامل حمایت مالی و اعتباری از بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته افزود: حمایت از موسسات مالی با نرخ ترجیحی، صدور انواع ضمانت نامه، سرمایه گذاری های غیرمستقیم پرریسک و خدمات کارشناسی از جمله حمایت هاست.

وی گفت: به ویژه تسهیلات مالی شامل توسعه بازار و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های خارجی و خارجی، آموزش کوتاه مدت تخصصی داخلی و خارجی، اخذ مجوزهای فنی و کیفی ملی و بین المللی، تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی و فعالیت های تحقیق و توسعه است.

مدیرعامل صندوق گفت: نرخ تسهیلات صندوق در حال حاضر ۵ تا ۱۵ درصد بسته به فناوری و نوع فعالیت است که به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ شبکه بانکی کشور است.

همچنین به مناسبت افتتاح این نمایندگی، تفاهم نامه مشترکی بین صندوق، استانداری یزد و سازمان صمت با موضوع همکاری فیمابین در زمینه مشارکت در اولویت های حمایتی، فرصت های سرمایه گذاری، زمینه های مناسب برای صادرات به امضا رسید. و خارجی برای جذب سرمایه گذاری