اعلام پذیرش تعداد پذیرفته شدگان و درصد خالی مانده صندلی در آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
تعداد پذیرفته شدگان و ظرفیت و درصد خالی مانده دانشگاه‌ علمی کاربردی در آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته طی دو سال گذشته اعلام شد.

دیدگاهتان را بنویسید