اعتبارات ۹۸ میلیارد و ۸۵۹ میلیون تومانی کمیته برنامه ریزی سال ۱۴۰۱ شهرستان بستک توزیع شد.


به گزارش تابناک هرمزگان، ولی بستان در جلسه کمیسیون برنامه ریزی شهرستان که صبح امروز با حضور نمایندگان و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، اظهار داشت: ۹۸ میلیارد و ۸۵۹ میلیون تومان به شهرستان بستک اختصاص یافت که ۶۲ میلیارد است. و ۸۵۹ میلیون تومان مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ۳۶ میلیارد تومان نیز از محل قانون استفاده متوازن از تسهیلات زمین (ماده ۱۸۰) است.

سرپرست فرمانداری بستک با توجه به اعتبارات سال گذشته از افزایش ۲۶ درصدی تخصیص اعتبارات نسبت به سال گذشته خبر داد.

دکتر بستان ادامه داد: این اعتبارات عمدتاً در حوزه ارتقا و ارتقای شاخص های اصلی توسعه شهری از جمله زیرساخت های راه، آب، مسکن پایه، بهداشت و درمان، آموزش، ورزش و جوانان و توسعه فرهنگی خواهد بود. . و فضاهای هنری

نماینده عالی دولت در شهرستان بستک در پایان تاکید کرد: با توجه به افزایش درصد اعتبارات نسبت به سال گذشته انتظار می رود مدیران نسبت به جذب اعتبارات اهتمام ورزند و اولویت مدیر نیمی شدن است. -پروژه های تمام شده .