استفاده نکردن از کلاه ایمنی؛ چالش بزرگ ترافیکی نصف جهان
بزرگترین چالش ترافیکی شهر اصفهان، استفاده نکردن موتورسواران از کلاه ایمنی است.

دیدگاهتان را بنویسید