استراتژی استراتژیک ملی ورزش | health.gov


استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) یک ابزار مهم برای سیاست گذاران کلیدی و تصمیم گیرندگان در ورزش جوانان است. هدف آن ادغام فرهنگ ورزشی جنبش جوانان ایالات متحده از طریق یک دیدگاه مشترک است: روزی همه جوانان فرصت ، تشویق و دسترسی به ورزش را خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید