استاندار ایلام خواستار تحقق دو پروژه مهم سامانه گرمسیری و احیای اراضی استان شد.


نه تابناک ایلام; حسن بهرامونیا با معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی دیدار کرد.

یا در این جلسه مطالبات و مطالبات استان پیگیری می شود در این منطقه جهاد کشاورزی وجود داشت.

بهرام نیا در این جلسه که با حضور روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و جهاد کشاورزی استان به همراه معاونین آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، تعمیر و اجرای ایستگاه های پمپاژ آب را بر عهده گرفت. در ایلام تماس گرفت. استان و بیان کرد: خشکسالی بی نهایت در ایلام لازم است اعتبارات لازم و پس از آن از طریق مدیریت آب های غرب و شمال غرب کشور به این استان توجه ویژه شود.

وی در ادامه خواستار تحقق دو پروژه مهم سامانه گرمسیری و احیای اراضی استان شد و گفت: لازم است هر چه سریعتر در پروژه سامانه گرمسیری تخلیه منابع و سرمایه انجام شود تا از این پروژه مهم و حیاتی جلوگیری شود. اولین اقدام خط انتقال آب آن را اجرا کنید.

استاندار ایلام همچنین به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیای اراضی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: از ۵۰ هزار هکتار سطح استان ایلام، ۴۱ هزار هکتار آن تکمیل شده است. و برای تکمیل بقیه، می خواهیم اعتبار لازم را تامین و توزیع کنیم.

فریبرز عباسی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز با تقدیر از زحمات و تلاش های استاندار ایلام در حوزه جهاد کشاورزی قول حمایت از مطالبات وی را داد و گفت: در حوزه های مختلف از جمله . میمه و برتاش دهلران، کهره به داجیوند هلیلان، چم جاب و ارمو دره شهر و… تلاش می شود تا با اخذ مجوز ماده ۲۳ اعتبارات لازم را کسب کنند.

وی در ادامه قول داد که سهم زیادی از اعتبارات خشکسالی به پروژه های حوزه جهاد کشاورزی استان اختصاص یابد. / م