از کارشکنی عربستان در سفر پرسپولیس به ریاض تا رای عجیبی که فوتبال را به مسلخ می برد
اخبار حاشیه‌ای فوتبال و ورزش ایران را در بسته زیر مشاهده می‌کنید.

دیدگاهتان را بنویسید