احضار یکی دیگر از نزدیکان ترامپ درباره حمله به ساختمان کنگره
هیئت بررسی حادثه ۶ ژانویه اعلام کرد به جفری کلارک، یکی از مقامات ارشد وزارت دادگستری و از طرفداران ترامپ احضاریه ارسال شده است.

دیدگاهتان را بنویسید