ابلاغ تحریر حق مناطق جنگی احکام استخدام در ۳ شهرستان استان


به گزارش تابناک ایلام؛ مسعود احمدیان گفت: بندهای کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا (حق مناطق جنگی) را برای دانش پژوهان مدیریت بنویسید شهرستان های آبدانان، دره شهر و بدره از سوی این وزارتخانه به اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام ارسال و جهت صدور رای به ادارات آموزش و پرورش شهرستان های مذکور ابلاغ شد.

احمدیان گفت: اجرای احکام جذب فرهنگیان در این شهرستان ها طی چند روز آینده انجام می شود. اراده./م