آیا بنزین گران می شود؟


تابناک رضوی: در چند روز گذشته اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین در کشور و همچنین تغییر سهمیه بنزین خودروها به گوش می رسید که یکی از نمایندگان مجلس آن را تکذیب کرد.

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی شورای اسلامی، شایعه تغییر سهمیه ها و افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت: هیچ بحثی در مجلس، کمیسیون انرژی و دولت بر این اساس وجود ندارد. من به عنوان رئیس کمیسیون انرژی این پرونده را قویا تکذیب می کنم.

وی گفت: بحث افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیه در دستور کار ما نیست.

بر اساس این گزارش، این خبر روز گذشته به نقل از یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در فضای مجازی منتشر شد که از وجود طرح افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت بنزین خبر داد که فریدون حسنوند، رئیس جمهور کمیسیون انرژی شورای اسلامی امروز وجود چنین طرحی را تکذیب کرد.

خانه دولت