آلرژی به ریزش برگ ها / یادداشت اختصاصی هما خوزستان / افشار پرویزی بابادی


تقدیم به هما خوزستان

افشار پرویزی بابادی

فصل پاییز فرا رسید، برگ های پاییزی در شهرها ظاهر شد، در خیابان ها که قدم می زنیم، روی درب مغازه ها نوشته شده، لباس های پاییزی رسیده، این خودش نوید رسیدن فصل پاییز را می دهد، برخی آلرژی دارند. وقتی این فصل رسید..

حساسیت های پاییز در افراد مختلف متفاوت است. در برخی افراد به صورت سرماخوردگی، عطسه، سرفه، آبریزش بینی و حتی آبریزش چشم دیده می شود، شاید به این دلیل است که هوا در حال ورود به فصل سرد فصل گرم سال است و همچنان برای خنک شدن از کولر استفاده می کنیم. می دانیم که فصل سرما در راه است و این حساسیت ها می تواند بین تغییرات دما رخ دهد و برای افراد مختلف به شکل های مختلف ظاهر شود.

فصل پاییز زیبایی های زیادی دارد و ترکیب رنگ ها در دامان طبیعت ما را به دعا وا می دارد، اما گاهی چنان غرق حساسیت و جانداران آن می شویم که از این طبیعت بهره نمی بریم و از آن لذت می بریم. جلوگیری کرد .

استفاده از نظر متخصصان در درمان حساسیت های پاییزی به ما کمک می کند تا این فصل را بدون مشکل پشت سر بگذاریم و روی زیبایی آن تمرکز کنیم.

باید بدانیم که هوای پاییز در ماه های مهر، آبان و آذر سرد است که باعث حفظ آلرژی در بدن می شود.

گرده افشانی در طبیعت اتفاق می افتد و یکی از عوامل ایجاد آلرژی در فصل پاییز است، گاهی حساسیت های پاییزی در بدن انسان افزایش می یابد که نشان دهنده سرماخوردگی است، بهتر است برای درمان به پزشک مراجعه کند.