آغاز همایش حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در قم
همایش حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه غرب آسیا در دانشگاه قم آغاز به کار کرد.

دیدگاهتان را بنویسید