آغاز انتخابات انجمن اولیا و مربیان در مدارس استان


به گزارش تابناک ایلام؛ علی درویشی گفت: این انتخابات در تمامی مدارس با جمعیت بیش از ۱۰ دانش آموز و اعضای انجمن اولیا برگزار می شود و مربیان به تعداد پنج نفر در هر باشگاه انتخاب می شوند.

وی با اشاره به اینکه در مدارس زیر ۱۰ دانش آموز (روستایی و عشایری) مسئولین مدارس مسئولیت امور انجمن را بر عهده دارند، افزود: در انتخابات انجمن اولیا و مربیان در هر انجمن پنج نفر از اولیا به عنوان اعضای اصلی انتخاب می شوند. ضمناً مدیر، معاون آموزشی، مربی آموزشی و نماینده معلم نیز عضو بوده و انجمن اولیا را در هر مدرسه تشکیل می دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام تاکید کرد: همکاری و همفکری در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، استفاده از توان و مهارت اولیا، مشارکت در انتخاب لباس فرم مدارس، حمل و نقل دانش آموزان، عضویت در هیئت مالی مدرسه، شناخت معلمان و دانش آموزان فعال و … از جمله فعالیت های اولیای دانش آموزان در این انجمن هاست.

درویشی تاکید کرد: این انجمن ها بر تمامی امور مدارس اعم از آموزشی، آموزشی، فوق برنامه، مالی و سیاست گذاری نظام آموزش و پرورش نظارت دارند.

او ادامه داد: هرگونه تصمیم این انجمن که خلاف قوانین نباشد و منطبق با توسعه نظام آموزشی باشد و در صورت وجود آموزش از آن استقبال می شود.

درویشی فعالیت این انجمن ها را در توسعه همه جانبه نظام آموزشی مفید دانست و گفت: بدون شک ارائه مشاوره های لازم توسط این انجمن ها برای ارتقای نظام آموزشی بسیار مهم و مفید است.