آزمایشگاه مرکزی آبفا ایلام گواهینامه استاندارد ISO 17025 را دریافت کرده است


گزارش کردن تابش – تشعشع ایلام; پرویز ناصری با اعلام این خبر گفت: برای بهبود خدمات مشترکین تحت پوشش این شرکت و تضمین سلامت آب تولید شده، شرکت آبفا ایلام استاندارد ISO 17025 را در آزمایشگاه مرکزی این شرکت ایجاد کرد که بر اساس ممیزی گروه ممیزی شرکت آب و فاضلاب کشور، موفق شد. اخذ گواهی تاسیس استاندارد ذکر شده است.

وی افزود: استانداردISO 17025 معیار سنجش کیفیت آزمایشگاه است و یکی از پایه های اصلی آزمایشگاه ها می باشد که کلیه آزمایشگاه ها با احراز الزامات و اخذ گواهینامه نسبت به کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت کار خود اقدام می نمایند..

مدیرعامل شرکت آبفا ایلام گفت: گواهی استاندارد ISO 17025پس از استقرار کامل الزامات کالیبراسیون (اندازه گیری دقت) تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین الزامات فنی، شرکت ها و مراکز آزمایشگاهی این گواهی را به عنوان مدرکی دال بر دقت بالای تجهیزات آزمایشگاهی، به روز بودن مواد، استانداردها و روش های آزمایش، دقت نتایج. آزمایش ها و رعایت اصول بی طرفی و محرمانه بودن توسط آزمایشگاه انجام می شود.