آذربایجان غربی قنوت را متوقف کردبین تابناک آذربایجان غربیهمزمان با حضور گسترده مردم مومن آذربایجان غربی نماز عید سعید قربان در شهرهای مختلف استان اقامه شد.

مردم آذربایجان غربی از ساعتی پس از طلوع آفتاب در کنار سایر ایرانیان در نماز عید سعید قربان و مساجد و مساجد شهرهای مختلف با شرکت الله اهل الکبری و اعظم در قنوت لنگان خود ایستادند.

عید قربان سوگندنامه ای است که برای بسیاری فرصتی ارزشمند و آغازی نو برای تداوم حرکت خلاقانه آنان است.