آخوندی مشاور رئیس رسانه ملی شد
رئیس رسانه ملی با صدور حکمی مجید آخوندی را به سمت مشاور سیاسی رئیس سازمان صداوسیما منصوب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید